verpakkingsproces

Home / Bedrijfsproces / verpakkingsproces

Elke aardappel een eigen verpakking

Vanuit de koelbunkers worden de aardappelen getransporteerd naar de verpakkingsafdeling waar de inpakmachines staan opgesteld. Ook hier zijn de valhoogtes weer beperkt tot het minimum, want de kwaliteit van de aardappelen gaat als een rode draad door onze productie heen.

De wens van de klant staat bij Vanka hoog in het vaandel. Vanka levert maatwerk en derhalve is onze verpakkingsafdeling ingericht om aan alle wensen van onze afnemers tegemoet te kunnen komen. Vanka heeft geïnvesteerd in maar liefst 12 
moderne, uniforme inpakmachines, logisch opgesteld en met een gezamenlijke capaciteit van ruim 400.000 kilo per dag.

Deze machines kunnen verpakkingen van 500 gram tot en met 25 kilo verwerken en zijn in staat om alle door de afnemer gewenste informatie (tht-data, traceability-informatie etc.) op de verpakkingen te drukken.  Teneinde te voorkomen dat er ondergewicht op zal treden wordt elke verpakking nog eens gewogen alvorens deze, door bekwame mensen,  in de gewenste kratten of containers  worden gelegd. Het transport naar de klant kan nu beginnen.