Home / Over Vanka / Normen en waarden

Samenwerking

Je zet jezelf samen met anderen in om de doelstellingen van VANKA te realiseren. Je bent daarbij bewust wat je collega’s doen en maakt gebruik van ieders kennis en kunde.

Respect
Je gaat op een waardige manier om met mens, product en middelen zonder daarbij schade te berokkenen.

Klantgerichtheid
Je denkt zoals de klant denkt en handelt daar naar, waarbij foutloos handelen het uitgangspunt is.

Behulpzaamheid

Je bent bereid elkaar te ondersteunen met werkzaamheden onder het mom van:
“vele handen maken licht werk”.

Betrouwbaarheid
Je geeft vertrouwen in elkaar door te bouwen op elkaar.  Je doet wat je zegt en je zegt wat je doet.

Positiviteit
Je hebt plezier in wat je doet en brengt dit over op je collega’s.

Eerlijkheid
Je bent recht door zee, helder en transparant.

Flexibiliteit
Je bent oplossingsgericht en staat open voor verandering.

Pro-actief
Je denkt vooruit en je ziet en handelt naar problemen voordat ze ontstaan.

Duidelijkheid
Je bent direct en durft elkaar op positieve manier te confronteren zonder elkaar daarbij te beledigen.