traceability

Home / Kwaliteit / traceability

We houden onze aardappelen goed in de gaten!

Alle uitgeleverde producten zijn door Vanka volledig traceerbaar. Dit geldt voor zowel de aardappelen als de verpakkingen.

Elke geladen partij aardappelen krijgt voorafgaand aan het laden een uniek partijnummer. Interne verwerking vindt plaats onder dit unieke nummer. Op het eindproduct wordt dit unieke nummer vermeld.

Indien noodzakelijk kunnen wij, binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn, gegevens als land van herkomst, perceel en teeltregistratie met informatie over gebruikte gewasbeschermingsmiddelen tot onze beschikking hebben.