Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Home / Over Vanka / MVO

Begaan zijn met wat je beweegt

Iedereen heeft het er over, bij Vanka wordt er daadwerkelijk naar gewerkt: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het bewust zijn van je omgeving en de toekomst van ons milieu zorgen dat wij dagelijks bezig zijn met het verbeteren van onze bedrijfsprocessen. Dat doen wij graag, want wij werken met veel plezier mee aan later.

Bij Vanka wordt elke beleidsmatige beslissing genomen met inachtneming van de invloed die zij heeft op mens en milieu. Daarbij moeten we beseffen dat dit geen inspanning is maar een mogen werken aan meer voordeel. Voor nu en later. Optimale effectiviteit van het machinepark zorgt voor minder energieverbruik. Een win-win situatie.

Externe middelen

De telers waar wij mee werken worden geselecteerd op hun eigen milieubeleid. Wij stimuleren en adviseren ze met klem milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken in een duurzame teeltomgeving. Die aanzienlijke reductie van het  gebruik van actieve stoffen in de teelt zorgt direct voor een forse daling van de belasting op het milieu.
Zelf geven wij het goede voorbeeld door onder meer te rijden met vrachtwagens die voorzien zijn van roetfilters, Euro 5 motoren en lichtgewicht opleggers. De Vanka chauffeurs krijgen instructies over zaken als optimale belading en hun rijgedrag en verbruikscijfers worden zelfs gemonitoord. De gunstige ligging van ons bedrijf, waardoor minder kilometers verreden worden, werkt ook nog eens mee aan een vermindering van de rechtstreekse belasting van het milieu.

Interne middelen

Natuurlijk letten we er op dat niet elk mailbericht wordt uitgeprint. Alle kleine beetjes helpen. Zelfs gaan we zo ver dat wij 90% besparing realiseren op het watergebruik.
Uiteraard doen wij er alles aan de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te reduceren tot het absoluut noodzakelijke. De foliediktes worden zo beperkt mogelijk gehouden. Ook scheiden wij onze afvalstromen op een uiterst vriendelijke manier.

Goed werkgeverschap

Tot slot hechten wij veel waarde aan onze mensen. Het zijn zij die het werk doen en wij beseffen dat alleen een goed werkende organisatie goed werk levert. De actuele Arbo richtlijnen worden op elke werkplek gehanteerd. Veiligheid staat voorop en wij zorgen dat elk detail om dit te bereiken wordt doorgevoerd, tot aan het verstrekken van goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen.