kwaliteit & inkoop

Home / Kwaliteit / kwaliteit & inkoop

Het leveren van kwaliteit begint al bij de bron: De teler

Om kwalitatief goede en voedselveilige producten te leveren is het noodzakelijk om bij de bron in te kopen. Deze manier van inkopen zorgt er namelijk voor dat er volledige controle op het product is. Aangezien Vanka staat voor kwaliteit en er te allen tijde naar streeft om (de beste) kwaliteit te leveren, koopt Vanka nagenoeg alle aardappelen direct bij de bron of is bekend van welke teler of perceel de aardappelen komen.

Kwaliteit en projecten

Zowel in binnen- als buitenland heeft Vanka een aantal grote teeltprojecten die vanaf het begin (pootgoed, planten etc.) worden gevolgd. Door het directe contact en de korte lijnen is het mogelijk om goed met de betrokken partijen  te communiceren en ervoor te zorgen dat we Рwaar nodig Рgezamenlijk verbeteringen doorvoeren. Projecten worden gedurende de teelt op de voet gevolgd door met grote regelmaat de velden en telers te bezoeken, de situatie te bekijken en de partijen te bemonsteren.

Door met vaste telers en leveranciers te werken is het mogelijk om continu de beste kwaliteit aardappelen te telen. Daarnaast ontstaat er een vertrouwensband tussen Vanka en haar vaste toeleveranciers. Door deze vertrouwensband is het mogelijk om een relatie op te bouwen voor de lange termijn, waardoor veelal garanties kunnen worden afgegeven ten aanzien van kwantums en kwaliteit.

Het leveren van kwaliteit  door waarborging

Het uitsluitend inkopen bij GlobalGap gecertificeerde telers zorgt ervoor dat onze aardappelen op de juiste wijze en onder de juiste omstandigheden worden geteeld. Daarnaast heeft Vanka een uitgebreid keuringssysteem. Alle partijen worden op meerdere momenten en uiteindelijk bij binnenkomst in het laboratorium gekeurd, alvorens een auto wordt gelost.