maatwerk

Home / Verkoop / maatwerk

Gericht op wat mensen wensen

Het consumptiepatroon binnen Nederland verandert continu. Gezinssamenstellingen worden anders en daarmee zien ook de behoeftes er anders uit dan pakweg 10 jaar geleden. Onze veelzijdigheid in verpakkingsmaterialen en onze inpakmachines zijn er op ingesteld flexibel ingezet te kunnen worden zodat wij precies tegemoet komen aan de eisen van onze klanten.
Belangrijk hierbij is dat wij inhaken op de wensen van de consument. Dankzij permanente en innovatieve productontwikkeling en onderzoek worden die wensen nauwlettend gevolgd en ingevuld. Vanka haakt in op zaken als de grootte van de verpakkingen, magnetron geschikte verpakkingen en bijvoorbeeld onze laatste ontwikkeling, de “light” aardappelen. Voor alles geldt: De klant vraagt en wij vinden de oplossing.